Kateřina Sidonová (1964)

se narodila v Praze. Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, poté pracovala jako učitelka angličtiny na základní škole, později jako vychovatelka v azylovém oddělení pro děti a mládež v Mostě. Dnes se živí jako překladatelka. Po roce 2000 vydala několik vlastních knih, například Syn stromu a jiné pohádky, Jsem Kateřina, Jakub nebo Jeden den ve IV. D. Kreslí a maluje od malička, ale první výstavu si nadělila až roku 2014 ke svým padesátinám. 

http://katerinasidonova.blogspot.com/