{"container_class":"u-menu u-menu-dropdown u-offcanvas-shift u-menu-1","menu_class":"u-custom-font u-font-georgia u-nav u-text-body-alt-color u-unstyled u-nav-1","item_class":"u-nav-item","link_class":"u-active-white u-button-style u-nav-link u-palette-2-light-3 u-text-active-custom-color-1 u-text-hover-palette-2-base","link_style":"padding: 4px 14px;","submenu_class":"u-h-spacing-22 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-block-4bee-22","submenu_item_class":"u-nav-item","submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link u-white","submenu_link_style":"","r_menu_class":"u-align-center u-custom-font u-font-georgia u-nav u-popupmenu-items u-spacing-22 u-unstyled u-nav-2","r_item_class":"u-nav-item","r_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_link_style":"padding: 6px 14px;","r_submenu_class":"u-h-spacing-22 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-block-4bee-23","r_submenu_item_class":"u-nav-item","r_submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_submenu_link_style":"","theme_location":"primary-navigation-1","menuInfo":{"id":"primary-navigation-1","name":"Primary Navigation"}}

Výtvarníci

Přední čeští výtvarníci, jejich tváře, stručná curricula vitae, linky na detailnější informace. Při výběru jsme míchali, co se dalo: starší s mladšími, ženy s muži, Brňáky s přespolními. Zvolili jsme umělce s rozdílnými přístupy k umění, ale shodně se silným individuálním názorem. V první fázi projektu budeme realizovat návrhy Františka Skály, Venduly Chalánkové (která na projektu spolupracovala s Petrem Lysáčkem), Jan Šrámka, Evy Koťátkové a Petra Maliny. Do Městské galerie přispěl svým dílem také původem ruský umělec Marat Danilyan. Další brzy přibydou.