Marat Danilyan (1982)

Marat 'Morik' Danilyan pochází z Novosibirsku. Získal sice dva tituly z filologie a ekonomie na Novosibirské státní univerzitě, ale
věnoval se umění. V roce 1998 se s popularizací internetu Marat dozvěděl o hiphopové kultuře a začal se zajímat o graffiti. Z toho důvodu se naučil a osvojil si techniky kreslení sprejem a také experimentování s tvarováním písmen. S pozadím v graffiti se Morikova nedávná tvorba se rozšiřuje o abstraktnější a figurativní prvky. Morik ve své tvorbě využívá prvky realismu, kubismu a expresionismu. Dnes Marat vystavuje svá díla ve slavných galeriích pouličního umění a maluje nástěnné malby po celém světě.

https://urban-nation.com/artist/marat-morik-danilyan/