{"container_class":"u-menu u-menu-dropdown u-offcanvas-shift u-menu-1","menu_class":"u-custom-font u-font-georgia u-nav u-text-body-alt-color u-unstyled u-nav-1","item_class":"u-nav-item","link_class":"u-active-white u-button-style u-nav-link u-palette-2-light-3 u-text-active-custom-color-1 u-text-hover-palette-2-base","link_style":"padding: 4px 14px;","submenu_class":"u-h-spacing-22 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-block-4bee-22","submenu_item_class":"u-nav-item","submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link u-white","submenu_link_style":"","r_menu_class":"u-align-center u-custom-font u-font-georgia u-nav u-popupmenu-items u-spacing-22 u-unstyled u-nav-2","r_item_class":"u-nav-item","r_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_link_style":"padding: 6px 14px;","r_submenu_class":"u-h-spacing-22 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-block-4bee-23","r_submenu_item_class":"u-nav-item","r_submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_submenu_link_style":"","theme_location":"primary-navigation-1","menuInfo":{"id":"primary-navigation-1","name":"Primary Navigation"}}

Bratislavská 40

Na Bratislavské 40 se do finálové pětky vešly návrhy Evy Koťátkové, Anežky Hoškové (zde jde spíše o skica; výsledek si můžeme představit dle dokončeného návrhu na dům Cejl 28), Petra Maliny, Honzy Gemrota a Adama Štecha. Velká diskuse se pochopitelně vedla okolo kubistického portrétu Václava Havla, který byl nakonec – pro městskou plochu – uznán jako „poněkud kontroverzní“. Skvělý „antický komín“ Jana Gemrota nakonec skončil o kousek druhý – a k realizaci byl vybrán návrh Evy Koťátkové.